Апаратура

Апаратура за осветление на птици и млекодайни животни

Осветителни тела за птици и управление

Проектирани и разработени от ИРА-Д ООД. Осветителните тела са с LED източник на светлина. Предназначени за използване в помещение с бройлери, подрастващи птици, кокошки носачки . Телата се предлагат според изготвен проект и различен режим на светене.

Крави тяло

Осветителни тела за млекодайни животни и управление

Проектирани и разработени от ИРА-Д ООД. Осветителните тела са с LED източник на светлина. Предназначени за използване в помещение за отглеждане на млекодайни крави , овце и кози. Също и за месодайни животни.

Осветителни тела за птици и управление

LED осветителни тела с контрол интензивността на светлината –  плавно от 0% до 100% чред DALI протокол 0-10V.

Димирането на осветителните тела в халето се извършва ръчно (чрез димируем ключ 0-10V) плавно от 0% до 100% чрез DALI протокол. Димирането може да се извършва и от разстояние , чрез дистанционно с обхват до 10 метра. Управлението на телата позволява освен плавно димиране и четири фиксирани стойности – 25%, 50%, 75% и 100%.

<  Кликнете върху видеото в ляво за да наблюдавате процеса на димиране.

Осветителната система е подходяща за осветление на помещения за отглеждане на кокошки носачки. Осветителното тяло позволява да се коригира осветеността в помещението в зависимост от физиологичното състояние на стадото.  Чрез това осветително тяло се избягват множество нежелани състояния на стадото. В резултат получаваме подобряване здравето и продуктивността на животните.

Осветителни тела за млекодайни животни и управление

Close Menu