Програма за бройлери

Влияние на монохроматична светлина върху бройлерите

Проект : Използване на зелена и синя монохроматична светлина за насърчаване на растежа и развитие на бройлерите, чрез стимулиране на секрецията на тестостерон и растеж на Myofiber

Публикация: J. Cao, W. Liu, Z. Wang, D. Xie, L. Jia, and Y. Chen1 Laboratory of Anatomy of Domestic Animal, College of Veterinary Medicine, China Agricultural University, Haidian, Beijing 100094, China

Close Menu