Резултати от осветление

След като се запознахме в детайли с научните изследвания в областта на светлинното манипулиране на животните, нашата фирма изпълни два проучвателни проекта. Целта на тези проекти беше да потвърдим на практика резултатите, посочени в научните проекти, част от които представяме в Програми за бройлери, Програми за млечни крави, Програми за млечни овце и Програми за млечни кози.

Програма за светлинно стимулиране на птици порода ROSS 308

Програма за осветление на млечни крави, с цел стимулиране добива на мляко.

Програма за светлинно стимулиране на птици порода ROSS 308

Програма за осветление на млечни крави, с цел стимулиране добива на мляко.

Close Menu