Изпълнени проекти по видове животни

Птици

Осветление на птици, бройлери и кокошки носачки.

Крави

Осветление на млекодайни крави и телета за месо.

Овце

Осветление на млекодайни овце и агнета за месо.

Кози

Осветление на млекодайни кози и ярета за месо.

Свине

Осветление на свине и прасенца за месо.

Проекти - Птици

ГРАДУС АД - Площадка гр. Чирпан

Оборудвани са 15 броя халета с LED осветителни тела, димируеми на 50% и 100%. Брой на телата в халето – 24 лампи. Обща инсталирана мощност в халето – 480W.  Изработен е предварителен проект за да се определи мощността на лампите, техния брой и разположение. Проекта и изчисленията се определят спрямо предварително зададена осветеност в халето и равномерност при разпределение на осветеността, зададени от клиента.

Камчея ЕАД гр. Шумен

Лампи LED с зелена и синя светлина. Мощност на зелената светлина 3W. Мощност на синята светлина 3W. Обща ел. мощност за осветление – 66W.

АГРИКО ЕООД с. Горски Сеновец

Лампи IR1101LEDBG с зелена и синя светлина. Мощност на зелената светлина 3W. Мощност на синята светлина 3W. Обща ел. мощност за осветление – 66W. Размери на помещението 46м х 8м х3м /дължина , широчина и височина /.

Проекти - Крави

БИО ЕН ООД с. Капитан Димитриево гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W. Размери на халето – 120м х 26м х 7м. Електрическа мощност за дневна светлина 4800W. Средна осветеност 200lx. Електрическа мощност за нощна светлина 360W.

Осветителната система е изградена с възможност за ръчно и автоматично управление.

Ръчното управление позволява на оператора да включва и изключва двата вида светлини по собствено решение.                                                                                   Автоматичното управление следи два зададени параметъра – час от денонощието и и интензивността на светлината в халето. При необходимост се включва бяла светлина през деня и червена през нощта.

Румкомилк ЕООД с. Драгор гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W.

Проекти - Овце

Овцеферма с. Брягово, гр. Първомай

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W. Осветителната система е изградена с възможност за ръчно и автоматично управление.

Ръчното управление позволява на оператора да включва и изключва двата вида светлини по собствено решение.                                                                                   Автоматичното управление следи два зададени параметъра – час от денонощието и и интензивността на светлината в халето. При необходимост се включва бяла светлина през деня и червена през нощта.

Фирма ВАДИС ООД. с. Синитево Гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 20W. Мощност на червената светлина 3W.

Close Menu