Програма за млечни крави

Управление на светлината в млечно стадо, за подобряване на производството и здравето

Публикация : G. E. Dahl and D. Petitclerc J Anim Sci 2003. 81:11-17.

Резюме

Цел на тази програма е да се проучи физиологичната основа на photoperiodic ефектите върху лактацията и функцията на имунната система и да се интегрират тези данни, за да се предложи модел на това, как продължителност на деня променя реакцията на млечните епителни клетки и левкоцити, които да доведат до photoperiodic отговори в клетъчната функция и обмяната на веществата.

Относно повишаване добива на мляко

Наблюдение върху естествен и къс фото период (SDPP), отнесен към дълъг фотопериод LDPP на лактиращи крави е взаимно свързано с увеличение на производство на мляко . В научен проект, (Reksenet al. 1999) анализира записи от 1538 глави стадо, в Норвегия и наблюдава, че светлинна експозиция с продължителност от 11,7 до 21,5 часа,при крави с повече светлина произвеждат повече мляко. Въпреки това, непрекъснато 24 часа осветление не е свързана с по-голям добив на мляко, и в действителност, производство между крави излагане на естествена светлина и тези по 24 часа фото период не се различават (Marcek and Swanson, 1984).  Състава на млякото при кравите като цяло не се влияе от излагане на светлина, въпреки че леки корекции в процент на млечни мазнини са били наблюдавани (преразгледани в Dahl et al., 2000 ).

Към графиката: Обобщение на 10 публикувани изследвания,показващи ефекта на излагане на светлина върху добива на мляко в кърмещи крави.
Плътните колони показват, средният дневен добив на мляко (кг/ден) на крави излагани на естествена светлина (диапазон от 8,0 до 13,5 час/ден Light; контролни).

Белите колони показват, средният добив на мляко(кг /ден) на крави, изложени на продължителен фотопериод на светлина от 16 до 18 часа/ден.

Относно здравето на животните.

Може да се коментира, че в отговор на дългите дени се постигат ендокринни промени, които съпътстват промени в излагане на светлина. Първата стъпка в ендокринната каскада, в отговор продължителност на светлина е в промени на циркадните модели на секреция на мелатонин. Мелатонинът се освобождава от епифизата и се потиска от светлина. Съгласно природни условия циркулиращите концентрации на мелатотин са високи през нощта и неоткриваеми през деня (Hedlund et al., 1977). Моделите на мелатонин са отзивчиви на осветяване от външни източници, както и относителна концентрация на мелатонин в критични моменти в ендогенния циркаден ритъм и влияе за физиологично тълкуване на продължителността на деня и модулира отделянето на други хормони, за да изразят смени в кърмене, растеж, и здраве.

В различните възрастови групи и пол, последователна  ендокринна реакция от излагане на светлина е пряка връзка между photophase продължителност и циркулацията на пролактин (PRL; преразглежда в Dahl et al., 2000 г.). При дълъг ден на експозицията се увеличава PRL отнесено към кратък фото период. Няма твърди доказателства срещу пряка връзка за увеличение на PRL в отговор на дълги дни за лактиращи крави, (Plaut et al., 1987), и бромокриптин не депресира (Schams et al. 1972) добив на мляко при лактиращи крави.  Дълги светли дни са свързани с увеличение на циркулиращите IGFI, което е независимо от промените в ръста на секреция на хормон (GH)  (Dahl et al., 1997; Spicer etal., 1994). Увеличаване на ( инсулин фактор на растежа -1) IGF-I се наблюдава при дълги дни, независимо от всяка промяна в отговор на чернодробна GH (Kendall et al., 2003). Последните разработки с  и кози подсказва взаимодействие между PRL и IGF-1 система и може да играе роля в lactational постоянство и това е възможно обяснение за механизма за galactopoietic въздействието на дългите дни (Flint et al., 2001). Всичко това кореспондира с по-висока устойчивост и по-голям цялостен добив на мляко. Като се има в предвид, че циркулацията на IGFBP-2 и IGFBP -3 не изглежда да се променя от излагане на светлина при лактиращи крави (Dahl et al., 1997),. Последните данни, с помощта на по-чувствителни подход за откриване на IGFBP в бичета показва, че IGFBP-3 е повишен при дългите дни, в сравнение с кратко дни (Kendall and Dahl, ). Тези констатации се потвърждават при лактиращи крави, и намалени стойности на IGF-I може да предостави обяснение за увеличения наблюдавани под дълги дни.

Close Menu