Програма за млечни крави

Управление на светлината в млечно стадо, за подобряване на производството и здравето

Публикация : G. E. Dahl and D. Petitclerc J Anim Sci 2003. 81:11-17.

Close Menu