Въведение

Генетичният подбор на животни за бизнес с цел бърз растеж, доведе до много положителни, но и много отрицателни ефекти: –  увеличаване на отлагането на мазнини и по-висока честота на метаболични заболявания, физиологически аномалии, скелетни деформации и проблеми с кръвообращението.
Тези недостатъци, както и свързаните с това финансови загуби, доведоха до повишен интерес към техники за природо – съобразен начин на отглеждане. Тези техники увеличават производителността и същевременно минимизират проблемите свързани с растежа.
Съвременните научни изследвания доказаха огромното влияние на светлината върху биологичните процеси в живите организми и потенциала за използване в промишленото отглеждане на животни.

Close Menu