Въведение

Генетичният подбор на животни за бизнес с цел бърз растеж, доведе до много положителни, но и много отрицателни ефекти: –  увеличаване на отлагането на мазнини и по-висока честота на метаболични заболявания, физиологически аномалии, скелетни деформации и проблеми с кръвообращението.
Тези недостатъци, както и свързаните с това финансови загуби, доведоха до повишен интерес към техники за природо – съобразен начин на отглеждане. Тези техники увеличават производителността и същевременно минимизират проблемите свързани с растежа.
Съвременните научни изследвания доказаха огромното влияние на светлината върху биологичните процеси в живите организми и потенциала за използване в промишленото отглеждане на животни. Важно е да отбележим, че нашите съвети относно осветлението за помещения за животни винаги вземат предвид следните фактори: • Научна основа; • Хуманно отношение към животните; • Издръжливост; • Практически опит.

Close Menu