Въведение

Генетичният подбор на животни за бизнес с цел бърз растеж, доведе до много положителни, но и много отрицателни ефекти: –  увеличаване на отлагането на мазнини и по-висока честота на метаболични заболявания, физиологически аномалии, скелетни деформации и проблеми с кръвообращението.
Тези недостатъци, както и свързаните с това финансови загуби, доведоха до повишен интерес към техники за природо – съобразен начин на отглеждане. Тези техники увеличават производителността и същевременно минимизират проблемите свързани с растежа.
Съвременните научни изследвания доказаха огромното влияние на светлината върху биологичните процеси в живите организми и потенциала за използване в промишленото отглеждане на животни.

Въздействие на светлината върху птиците
Птиците имат своя специфична чувствителност към светлината и тя е показана на графиката. Използвайки доказаното влияние на различните светлинни спектри върху психологическото и физиологическото състояние на птиците, може много успешно да се използват при отглеждане на бройлери и родителски стада.          Чрез въздействие със светлина можем да регулираме:  – Повишаване на тегло, забавяне или ускоряване на полово съзряване, намаляване на стрес, потискане на канибализма, повишаване продуктивността на яйца,  повишаване оплождащата способност на петлите, понижаване разход на храна.

Въздействие на светлината върху чифтокопитни животни
В очната ретина на животните са разположени светлинни рецептори. Облъчени от светлината, те изпращат информация до мозъка а той управлява ензим в епифизичната жлеза, който се използва в синтезата на Melatonin в кръвта. В резултат на този процес, продължителността на деня регулира нивото на Melatonin. От своя страна концентрацията на Melatonin влияе върху производството на някои хормони в кръвта, например хормон /IGF-1/ фактор на растежа-1.
         Връзка между Melatonin и жизнения ритъм при животните :
1. Дълъг светлинен период –>Ниско съдържание на Melatonin-> Високо съдържание на хормон /IGF-1/ фактор на растежа-1 –> Стимулиране на растеж и отделяне на мляко.
2. Къс светлинен период – >Високо съдържание на Melatonin- >Ниско съдържание на хормон /IGF-1/ фактор на растежа-1 -> Настройка на организма за релакс.

Close Menu