Апаратура

Апаратура за осветление на птици

Осветителни тела за бройлери

Осветително тяло IR AL 1101 LED BG e разработена на основа изводи от научни публикации на Европейски и Американски институти, за влиянието на монохроматично осветление в синия и зеления спектър при отглеждане на птици бройлери.

За цени натиснете ТУК.

Управление на светлинния режим

Блок за управление BM AL / IR111 LED BG е предназначен за управление на осветително тяло IR AL 111 LED BG и дава възможност за реализиране на различни цветови и времеви програми за осветлението във ферми за птици.

За цени натиснете ТУК.

Апаратура за осветление на млекодайни животни

Осветителни тела за млекодайни животни

Осветително тяло IR AL 121 LED R e разработена на основа научна публикация , за влиянието на LED светлина при отглеждане на млекодайни крави и увеличаване на техния млеконадой.

За цени натиснете ТУК.

Управление на светлинния режим

Блок за управление BM AL / IR121 LED R е предназначен за управление на осветително тяло IR AL 121 LED R и дава възможност за реализиране на цветови и времеви програми за осветлението във ферми за млечни крави.

За цени натиснете ТУК.

Осветителни тела за бройлери

Предназначение

 IR AL 111 LED BG е предназначена за оптимален режим на осветление във ферми за птици, където е необходимо смяна на цветния режим на осветяване. Много подходяща осветителна система във ферми за бройлери.

Режим на работа

Осветително тяло IR AL 111 LED BG  работи в три цветни режима: – зелен, смесен зелен + син, син. Цветните режими имат следните възможности:

 • Зелена LED светлина с 100% светлинно излъчване. Подходяща за началния период на отглеждане на бройлери. Спомага за изграждане на костната и имунна система на птиците.
 • Зелена LED светлина и синя LED светлина с 50% + 50% светлинно излъчване. Подходяща за период на преход в цветния светлинен график на птиците. Плавно настройва организма към режим на натрупване на мускулна маса.
 • Синя LED светлина с 100% светлинно излъчване. Подходяща за крайния период на светлинно стимулиране, когато бройлерите натрупват мускулна маса.

W – 20  ;  Цвят – зелена + синя ; Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 20  ;  Цвят – бал ;                     Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – бял;                      Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – червен ;              Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – зелен ;                Защита – IP65 ;  Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – син ;                     Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 20  ;  Цвят – бяла ; Защита – IP65 ; Размери – 1200x80x90mm

W – 40  ;  Цвят – бяла ; Защита – IP65 ; Размери – 1200x110x90mm

W – 20  ;  Цвят – зелена + синя ; Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 20  ;  Цвят – бял ;                     Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – червен ;              Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – зелен ;                Защита – IP65 ;  Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – син ;                     Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

W – 10  ;  Цвят – бял ;                     Защита – IP65 ; Размери – 660x80x90mm

Данни за осветителното тяло

 • Корпус: Самозагасващ V2 поли карбонатен корпус. Дифузер с прозрачен самозагасващ поли карбонат, с гладка външна повърхност и диференцирана призматична вътрешната повърхност. Плътно прилепващи клипове за заключване на дифузера към корпуса.
   Степен на защита срещу прах и влага IP65.
 • Комплектовка:Осветителната система IR AL 111 LED BG е окомплектована с два вида свето диодни източници в синия и зеления спектър на излъчване, обезпечаващи цветните програми за светлинно облъчване на птиците.

            Тип 1. LED Green  за осветление на малките птици до възраст о 0 до 10дни. Спомага за изграждане на биологията на организма и развитие на имунната система на   младия организъм.

             Тип 2. LED Blue  за осветление на бройлери след 10дневна възраст. Спомага за подобряване на метаболизма, натрупване на мускулна маса и ускорено повишаване теглото на бройлерите.

Управление на светлинния режим при птиците

Режим на работа

Блок за управление BM AL /  IR111 LED BG управлява цветния и времевия режим на осветителните тела IR AL 111 LED BG :

Цветен режим

 • Зелена LED светлина с 100% светлинно излъчване. Подходяща за началния период на отглеждане на бройлери. Спомага за изграждане на костната и имунна система на птиците.
 • Зелена LED светлина с 50% и синя LED светлина с 50% светлинно излъчване. Подходяща за период на преход в цветния светлинен график на птиците. Плавно настройва организма към режим на натрупване на мускулна маса.
 • Синя LED светлина с 100% светлинно излъчване. Подходяща за крайния период на светлинно стимулиране, когато бройлерите натрупват месо.

Времеви режим

Блок за управление BM AL /  IR111 LED BG дава възможност за избор на времеви периоди.

 • Избират се четири основни времеви периода.Всеки период се задава като се посочва начало и край на работния период по дата, месец и година.
 • Избор на осем дневни времеви периода. Тези работни периоди се задават в рамките на едно денонощие и се определят от час на включване и час на изключване. Тези дневни работни периоди съставляват подпрограми към четирите основни програми.

Използвайки комбинации от цветен и времеви режим, блок за управление BM AL /  IR111 LED BG има възможност да създава много богат набор от комбинации за отглеждане на птици. Съобразявайки се с физиологичните особености на отглежданите птици, може да се организира оптималната програма за тяхното отглеждане и повишаване на ефективността.

 • Корпус: Самозагасващ V2 поли карбонатен корпус. Механична якост на удар 5 джаул. Степен на устойчивост срещу прах и влага IP67.

Осветителни тела за млекодайни животни

Осветително тяло IR AL 121 LED R e разработена на основа научна публикация , за влиянието на LED светлина при отглеждане на млекодайни животни и увеличаване на техния млеконадой.

 Предназначение

 IR AL 121 LED R е предназначена за използване в режим на специализирани програми за осветление във ферми за млекодайни животни.

Режим на работа

Осветително тяло IR AL 121 LED R  работи в два цветни режима – LED бяло и LED червено осветление. Светлинните режими определят следните възможности:

 • Регулираме дължината на светлата част от деня с което въздействаме върху процеса на лактация и отделянето на мляко. Целта на този светлинен период е увеличаване на количеството издоено мляко.
 • Червената LED светлина създава светлинна обстановка за отпускане на животните и пълно релаксиране през нощния период.
 • Комплектовка: Осветителната система IR AL 121 LED R е окомплектована с два вида лампи.
 1. Източник LED – Бял  с точно избрана спектър на светлината. Мощност на източника: 20W, 40W. Регулира Melatonin в кръвта и определя жизнения процес в организма, като го прави по-производителен.
 2. Източник LED – Червен с точно избрана дължина на вълната. Създава психологичен конфорт и снижава стресовото състояние при животните. Спомага за възстановяване на организма.

W – 20  ;  Цвят – Бяла + червена ; Защита – IP65 ; Размери – 1200x80x90mm

W – 40  ;  Цвят – Бяла + червена ; Защита – IP65 ; Размери – 1200x80x90mm

W – 60  ;  Цвят – Бяла + червена; Защита – IP65 ; Размери – 1500x80x90mm

W – 20  /10+10/ ;  Цвят – Бяла + червена ; Защита – IP65 ; Размери – 1200x80x90mm

W – 40  /20+20/ ;  Цвят – Бяла + червена ;  Защита – IP65 ; Размери – 1200x80x90mm

W – 60  /30+30/ ;  Цвят – Бяла + червена;   Защита – IP65 ; Размери – 1500x80x90mm

Управление на Осветителни тела за млекодайни животни

Предназначение

Блок за управление BM AL /  IR121 LED R е предназначен за управление на осветително тяло IR AL 121 LED R и дава възможност за реализиране на цветови и времеви програми за осветлението във ферми за млекодайни животни.

 Режим на работа

Блок за управление BM AL /  IR111 LED BG управлява цветния и времевия режим на осветителните тела IR AL 121 LED R:

Цветен режим

 • Осветление с бяла светлина симулираща дневната светлина. Целта на тази светлина и да продължи дневния биологичен ритъм на кравите и производството на мляко.
 • Червена LED светлина настройва биологичния часовник на млекодайните животни на нощна програма: отпускане , почивка и възстановяване на организма.

 Времеви режим

Блок за управление BM AL /  IR111 LED BG дава възможност за избор на времеви периоди.

 • Избират се два основни времеви периода:
 1. Период на дневна светлина: В рамките на този период, апаратурата следи интензивна на светлината в помещението и включва или изключва осветителните тела, когато осветеността е по-висока или по-ниска от зададената.
 2. Период на нощна светлина: Включва се червена LED светлина

Използвайки комбинации от цветен и времеви режим, блок за управление BM AL /  IR121 LED R има възможност да въздейства по-пълноценно на биологичния ритъм на животните с цел производство на повече мляко.

Корпус: Самозагасващ V2 поли карбонатен корпус. Механична якост на удар 5 джаул. Степен на устойчивост срещу прах и влага IP67.

Close Menu