Изпълнени проекти по видове животни

Птици

Осветление на птици, бройлери и кокошки носачки.

Крави

Осветление на млекодайни крави и телета за месо.

Овце

Осветление на млекодайни овце и агнета за месо.

Кози

Осветление на млекодайни кози и ярета за месо.

Птици

Камчея ЕАД гр. Шумен

Лампи LED с зелена и синя светлина. Мощност на зелената светлина 3W. Мощност на синята светлина 3W. Обща ел. мощност за осветление – 66W.

АГРИКО ЕООД с. Горски Сеновец

Лампи IR1101LEDBG с зелена и синя светлина. Мощност на зелената светлина 3W. Мощност на синята светлина 3W. Обща ел. мощност за осветление – 66W. Размери на помещението 46м х 8м х3м /дължина , широчина и височина /.

Крави

БИО ЕН ООД с. Капитан Димитриево гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W. Размери на халето – 120м х 26м х 7м. Електрическа мощност за дневна светлина 4800W. Средна осветеност 200lx. Електрическа мощност за нощна светлина 360W.

Румкомилк ЕООД с. Драгор гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W.

Овце

Овцеферма с. Брягово, гр. Първомай

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 40W. Мощност на червената светлина 3W.

Фирма ВАДИС ООД. с. Синитево Гр. Пазарджик

Лампи LED с бяла и червена светлина. Мощност на бялата светлина 20W. Мощност на червената светлина 3W.

Close Menu