Апаратура

Апаратура за осветление на птици и млекодайни животни

Осветителни тела за бройлери

Осветително тяло IR AL 1101 LED BG e разработена на основа изводи от научни публикации на Европейски и Американски институти, за влиянието на монохроматично осветление в синия и зеления спектър при отглеждане на птици бройлери.

За цени натиснете ТУК.

Управление на светлинния режим

Блок за управление BM AL / IR111 LED BG е предназначен за управление на осветително тяло IR AL 111 LED BG и дава възможност за реализиране на различни цветови и времеви програми за осветлението във ферми за птици.

За цени натиснете ТУК.

Осветителни тела за млекодайни животни

Осветително тяло IR AL 121 LED R e разработена на основа научна публикация , за влиянието на LED светлина при отглеждане на млекодайни крави и увеличаване на техния млеконадой.

За цени натиснете ТУК.

Управление на светлинния режим

Блок за управление BM AL / IR121 LED R е предназначен за управление на осветително тяло IR AL 121 LED R и дава възможност за реализиране на цветови и времеви програми за осветлението във ферми за млечни крави.

За цени натиснете ТУК.

Осветителни тела за бройлери

Управление на светлинния режим при птиците

Осветителни тела за млекодайни животни

Управление на Осветителни тела за млекодайни животни

Close Menu